Mediation

Mediation is een methode van conflictbemiddeling, waarbij mensen onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige begeleider, de mediator, samen tot oplossingen komen. Dit kan gaan om een probleem tussen medewerkers onderling, tussen medewerker en leidinggevende, tussen klant en praktijk of tussen aandeelhouders, maatschapsleden of leidinggevenden onderling.

Als voormalig dierenarts-practicus, praktijkbegeleider en ook diereigenaar kent Ron de dierenartspraktijk in alle facetten. Waar dit een meerwaarde heeft wordt er ook samengewerkt met mediators buiten de diergeneeskunde.  

Lees meer over mediation op de pagina van Deur 2.