programma Job Crafting voor veterinaire professionals

Het meerdaagse programma ‘Job Crafting voor veterinaire professionals’ is gericht op het vergroten van persoonlijk leiderschap gekoppeld aan werkgeluk. De basis voor de training komt voort uit de positieve psychologie. Deze tak van de psychologie, richt zich op wat mensen in een gelukkige of positieve toestand brengt en is een aanvulling op de traditionele psychologie, die zich meer bezighoudt met psychische problemen zoals burn-out en depressie. De training combineert de wetenschappelijke inzichten over werkgeluk met een praktisch persoonlijk programma voor persoonlijke ontwikkeling.

De training maakt deelnemers bewuster van hun eigen persoonlijkheid, de eigen kwaliteiten en hoe ze deze kunnen inzetten in het werk.  De nadruk ligt op het vergroten van zelfbewustheid en het versterken van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.

De volgende thema’s worden behandeld:

  • Niveaus en gebieden van job crafting.
  • Zelfinzicht in persoonlijkheid, kwaliteiten en talenten.
  • Omgaan met stress en de diverse niveaus van werkgeluk.
  • Slachtofferschap en persoonlijk leiderschap.
  • Inzichten uit de positieve psychologie.

Het programma omvat een periode van rond de vijf maanden waarbinnen de deelnemers werken aan hun eigen doelen gericht op het beter kunnen matchen van persoon en werk. De deelnemers komen vier maal een dagdeel bij elkaar. Daarnaast werken zij aan opdrachten en is er begeleiding op basis van door hen in te sturen reflectieverslagen.

Voor iedere trainingsgroep wordt een digitale werkomgeving aangeboden om ervaringen, reflecties en informatie met elkaar te delen.

Bij deelname van volledige teams aan de training wordt deze gecombineerd met een of meerdere teamcoachingssessies en eventuele toepassing van appreciative inquiry (waarderend onderzoek).

Neem contact op voor een uitgebreide brochure over deze training.