teamcoaching

Een goed team werkt succesvol samen aan een gezamenlijk doel, kan elkaar aanspreken op gedrag en werkt met plezier. Teams ontwikkelen net als mensen dat doen en ook hier kan de ontwikkeling soms wat hulp gebruiken. Teamcoaching vergroot zo veterinary happiness.
Het inzetten van teamcoaching helpt problemen die vaak onder de waterlijn spelen beter in kaart te brengen en er effectief mee aan de slag te gaan. Een externe kan makkelijker zorgen voor een veilige setting om zaken te bespreken en kan daarbij patronen benoemen waarvoor het team zelf blind geworden is. Ook hier stellen we doelen en gaan we vervolgens resultaatgericht aan de slag.

Afhankelijk van de problematiek en de doelen voor het team kan een combinatie met een training een interessante optie zijn. (Lees meer over het VH programma ‘job crafting voor veterinaire professionals).