Veterinary Happiness Award

VHaward2016

In een vorige bericht riep ik al op tot het delen van successen. Om dit soort mooie voorbeelden nog meer in het licht te zetten wil ik graag een prijs in het leven roepen. De ‘Veterinary Happiness Award’ is gericht op het promoten van goede voorbeelden van positieve aandacht voor de menskant in de diergeneeskunde.

Heb jij een geweldige werkgever? Lukt het jullie om een fantastische werksfeer te creëren en te houden? Of ken jij een collega waarvan jij echt happy wordt? Je kunt nu een team, werkgever of collega nomineren voor de ‘Veterinary Happiness Award 2016’.

Stuur je nominatie in via het contactformulier (onderwerp ‘VH award’) en beschrijf daarin waarom jij denkt dat jouw nominatie een Veterinary Happiness Award verdient!

Ik ga alvast op zoek naar een passende trofee….

Let op! Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Veterinary Happiness award. Lees verder.

Veel Veterinary Happiness in 2016!

Schermafbeelding 2015-12-22 om 15.23.21

Het einde van december is een mooie gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen jaar. Hoe was het bij jullie op de praktijk? Wie was de leukste klant? Welke operatie staat jullie bij? Waar ging het (bijna) helemaal mis? En waar stegen jullie boven jezelf uit?

Voor mij was dit het jaar van de start van ‘Veterinary Happiness’, het afronden van de opleiding over geluk in organisaties aan de Erasmus Universiteit, spreker zijn op het Nationaal Veterinair Congres, het begeleiden van verschillende coachtrajecten en het begin van mooie samenwerkingen met mensen binnen en buiten de diergeneeskunde.

Het was ook het jaar van te weinig tijd voor zoveel leuke ideeën. Gelukkig ligt er een heel nieuw jaar voor ons. Een jaar waarin je iemand of een team kunt nomineren voor de ‘Veterinary Happiness Award’. Een jaar waarin de gelukkig-werken-training van start gaat en een jaar waarin ik met praktijken aan de slag ga met het werken aan een goede werksfeer, een duidelijke visie, betere samenwerking en meer plezier. En natuurlijk blijf ik actief als coach voor veterinair professionals.

Wist je dat gelukkige mensen beter presteren? Het werken aan veterinary happiness is dus niet alleen leuk, maar ook goed voor business! Wil je weten hoe jullie je veterinary happiness kunnen vergroten? Houd dan deze site in de gaten of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ik wens je in ieder geval een hele fijne werksfeer, veel voldoening uit je werk, goede samenwerking met collega’s, veel gelukkige klanten, veel succes, veel plezier, veel gezondheid en nog meer van dat moois.

Kortom, ik wens jou en ook je collega’s een heel happy 2016!

Ron de Jong

Happiness advantage

Business people-showing teamwork
foto Richard Foster

“Wil je succes hebben dan zul je hard moeten werken. En als je succes hebt dan word je gelukkig.”  Klinkt bekend? Deze ‘geluksformule’ is een dominante manier van denken, maar klopt de formule wel?
Geluksonderzoeker Shawn Achor (Harvard University) maakte een wetenschappelijke benadering van de formule en ontdekte twee grote wetenschappelijke onwaarheden.

In zijn boek ‘The Happiness Advantage’ wijst Achor als eerste op de koppeling van geluk en het behalen van succes. Deze koppeling is niet helemaal onjuist. Het behalen van succes kan je zeker geluk opleveren. Het is te vergelijken met het bevredigende gevoel van het kunnen kopen van iets moois waar je lang voor gespaard hebt of het eten van iets waar je heel erg trek in hebt. Het geeft zeker een positief gevoel, maar straks krijg je toch trek in iets anders.
Succes heeft een veranderlijk karakter. Op het moment dat je succes behaald hebt wordt iets mooiers, iets groters of iets hogers het nieuwe ‘succes’. Het gevoel van succes kun je daardoor niet vasthouden. Het blijft bij achtervolgen, succes behalen, geluksgevoelens beleven en……het weer verliezen. Niets mis mee, maar het maakt de drijvende gedachte wel wat minder aanlokkelijk, toch?

De tweede fout ziet Achor in de plaats van geluk in de formule. In de oude formule zien we geluk als het resultaat van succes, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het eerder andersom is. Succes als resultante van geluk.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een gelukkig brein (hersenen in een positieve staat) beduidend beter presteert dan een negatief, neutraal of gestrest brein. Mensen zijn in deze positieve staat onder andere creatiever, intelligenter, aardiger en energieker en zijn dan beduidend beter in het uitvoeren van die zaken die tot succes moeten leiden. Gelukkige mensen ervaren dus een voorsprong voor het behalen van succes, Achor noemt dit ‘the happiness advantage’.

Wat kunnen we hiermee?

Allereerst is het goed om de betekenis van succes wat concreter te maken. We zouden het hier bijvoorbeeld ook kunnen vervangen door ‘de gewenste kwaliteit van dienstverlening’ of ‘de omzet die een medewerker genereert’.
Vervolgens is het goed om te beseffen dat het voor het behalen van dit succes gunstig is om te investeren in een positieve breinstaat. Dit geldt zowel voor je eigen brein als voor het brein van je medewerker. Weten hoe je team de praktijk ervaart, inzicht krijgen in de ervaring van de werksfeer, de samenwerking, ervaring van werkdruk, maar ook factoren in de privé-sfeer, helpen je te bepalen wat aandacht vraagt en kunnen de ‘happiness advantage’ beïnvloeden.

Wil je hulp met het bepalen van jullie state of happiness, de aandachtsgebieden voor een gelukkiger praktijk en hoe daarmee om te gaan? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.. 

 

Parels delen

elephant-304820_1280

Ik hoorde laatst een mooie analogie. Het ging over patiënten met ernstige gezondheidsklachten waarvoor een drastische verandering in leefstijl nodig is. Als hun arts uitlegt dat deze leefstijlverandering absoluut noodzakelijk is om sterven op korte termijn te voorkomen, schijnt maar 10% van deze patiënten werkelijk die verandering door te zetten. De absolute noodzaak is voor de meerderheid blijkbaar niet genoeg voor verandering. Dit zien we overigens ook bij andere problemen in coaching. Inzicht creëren is belangrijk, maar nog geen garantie voor beweging. Er is vaak meer begeleiding nodig om gestelde doelen te bereiken.

Wat hielp deze patiënten om wel hun levensstijl te veranderen? Een deel van de patiënten kon zich toch bewegen tot de benodigde levensstijlaanpassing door een positief doel te benoemen (bijvoorbeeld het zien opgroeien van een kleinkind). Een positief geformuleerd doel geeft richting. Je ziet waarheen je kunt bewegen in plaats van dat je aandacht gaat naar dat wat je juist moet vermijden. Misschien ken je dit voorbeeld nog wel:

“Denk nu niet aan een roze olifant……”

De opdracht is duidelijk, maar de te vermijden roze olifant zie je toch al duidelijk voor je (ok, het plaatje hierboven helpt nu ook wel). Ook voor Veterinary Happiness kunnen we beter positieve doelen formuleren. Het helpt als we weten hoe zo’n positief doel eruit kan zien. Daarom heb ik tijdens het Nationaal Veterinair Congres opgeroepen voor het delen van successen. En dat doe ik nu ook hier. Voorbeelden van veterinary happiness in de praktijk kun je insturen via het contactformulier op de site (onderwerp ‘parels delen’). Ik kijk uit naar de inzendingen! Ik deel ze graag op de site.

Wil het (nog) niet zo goed lukken met je eigen veterinary happiness of jouw praktijk happiness? Geef niet op! Van de eerder beschreven patiëntengroep kwam het grootste deel van de patientengroep uiteindelijk alsnog tot succesvolle verandering na professionele begeleiding. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Vet Macho

Een paar weken terug was ik spreker op het Nationaal Veterinair Congres. Het thema was innovatie en verbinding. Een perfecte aanleiding om te praten over Veterinary Happiness en hoe je daar op kunt sturen! Dat sturen op geluk in de praktijk een positieve invloed heeft op de binding met klanten en ook op de binding tussen werknemers en hun praktijk of leidinggevende, dat klinkt eigenlijk wel logisch, maar dat zoiets innovatief zou zijn is toch bijzonder.

Uit verschillende stromingen van de wetenschap is al vele jaren bekend dat je richten op geluk een belangrijke factor is in het succesvol maken en houden van een onderneming. Daarin zijn verschillende velden in te onderscheiden: van het functioneren van de veterinaire professional en de organisatie in z’n geheel, tot aan de bereidheid tot aankopen door de klant en de neiging van de klant zich loyaal te binden aan een praktijk. Ondanks dat de wetenschap duidelijke signalen geeft om zaken anders te doen, laat de ‘state of happiness’ van menig praktijk en professional veel te wensen over en lijkt innoveren op dit punt voor veel professionals nog te ver van het bekende pad. Met een snel veranderende wereld kun je je toch afvragen of dat pad wel goed genoeg is voor de toekomst. Sterker nog, voor een flink aantal praktijken blijkt het voor hun bekende pad nu al duidelijk niet meer toereikend. Is dat niet genoeg reden voor een andere aanpak?

In mijn gesprekken over veterinary happiness vind ik veelal positieve reacties. Niemand is tegen happiness en menigeen beaamt dat er te weinig aandacht is voor de menskant van de diergeneeskunde. Ook tijdens het Nationaal Veterinair Congres was dit te zien bij een stelling over geluk en medewerkers. Iedereen was het eens met de stelling ‘gelukkige medewerkers geven meer bedrijfssucces’. Het besef is daar wel degelijk, maar wat doe je nu om dat ook echt onderdeel te maken van je bedrijfsvoering? Gelukkig zie ik dat er veel interesse is in het onderwerp en kan ik met individuen en praktijken werken aan hun (happy) praktijk van de toekomst. Voor een deel van ‘macho’ veterinair Nederland is dit nu misschien nog wel te soft. Maar is het niet heel macho om lef te hebben? Om buiten de gebaande paden te durven kijken? Om open te staan voor nieuwe ideeën? Of misschien juist open te staan voor iets wat je diep van binnen waarschijnlijk al wel weet?

 

World Happiness Report

whr-logo
Op 21 mei jl. werd op de Erasmus Universiteit Rotterdam het World Happiness Report (WHR) 2015 gepresenteerd. Hierin wordt beschreven hoe metingen van welzijn en geluksgevoel gebruikt kunnen worden om de vooruitgang van landen te beoordelen.

Als we het WHR bestuderen zien we dat sociale steun, inkomen en de levensverwachting (uitgedrukt in verwachte gezonde levensjaren) genoemd worden als de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de geluksbeleving. Opvallend is dat de aanwezigheid van sociale steun belangrijker is dan inkomen. John F. Helliwel, één van de samenstellers van het WHR, gaf hier een interessant voorbeeld van. Spanje, Italië en Griekenland werden diep geraakt door de economische crisis en scoren aanzienlijk lager in deze ‘Ranking of Happiness’, dan in de jaren voor de crisis. Je zou verwachten dat dit vooral wordt veroorzaakt door het verlies aan inkomen, maar niets is minder waar. Met name de onkunde om om te gaan met de crisis en de daarmee gepaard gaande ruzies en vertrouwensbreuken zijn een oorzaak van de lagere geluksbeleving. Een ander interessant fenomeen is dat sommige landen die zwaar beschadigd zijn door natuurgeweld, gelukkiger zijn dan vóór de ramp als de inwoners veel met elkaar samenwerkten om het land weer op te bouwen.

Wat kunnen we hieruit leren voor de veterinaire wereld?
Het WHR laat ons zien dat vertrouwen en samenwerking zeer belangrijke waarden zijn voor het geluksgevoel. Om een beeld te hebben bij de effecten daarvan in de praktijk kunnen we ons voorstellen wat er gebeurt met de werksfeer als vertrouwen ontbreekt of de samenwerking niet soepel verloopt. Het is geen grote sprong om het effect op de productie of service te voorspellen.

Met welke stappen kun jij het vertrouwen en de samenwerking binnen jouw team vergroten?

Het wordt steeds leuker!

road-363265_640
Toen ik een tijd terug overwoog om wat te gaan doen met het onderwerp geluk in diergeneeskundige setting wist ik nog niet goed hoe dat er uit moest gaan zien. Ik had vanwege mijn coachingsopleiding en mijn bijzonder grote interesse in het onderwerp al wel heel wat gerelateerde boeken gelezen, maar met het opstarten van het project ‘the Pursuit of Veterinary Happiness’ werd het studeren nog leuker.
Om heel eerlijk te zijn begon het project met enkel de wens om (naast coaching) iets te gaan doen om dierenartsen (practici en niet-practici) gelukkiger te maken en van dierenartspraktijken gelukkiger organisaties te maken. Hoe dat eruit moest gaan zien was nog niet echt duidelijk. Het opstarten van mijn project was een grote stap in het vormen van dat beeld. Door het starten van het project ben ik met diverse dierenartsen, paraveterinairen en veterinair leidinggevenden in gesprek gegaan over het onderwerp. Ik zal nog heel wat mensen uitnodigen, maar ik wil graag iedereen die tot nu toe heeft bijgedragen bedanken voor de interessante gesprekken, jullie waardevolle input en zeker ook jullie enthousiasme! De gesprekken geven mij steeds weer een enorme boost om verder te gaan met het onderwerp.
Al snel kreeg het project steeds meer vorm. Het werd duidelijk dat er in ieder geval een website moest komen om leren over de menskant van de diergeneeskunde makkelijker te maken en om bruikbare informatie te delen. Die website heb je dus gevonden!
In de komende tijd zul je de website kunnen zien groeien. Je zult er veel bijdragen van mij vinden, maar zeker ook van gast-auteurs. Ik hoop dat veel van de aanvullingen een bijdrage zullen leveren aan jouw veterinair geluk en aan de groei van de veterinary happiness in jouw praktijk. Tot snel!?

Groetjes

Ron